MenuCopyright © All rights reserved | This template is made with by Brand Institute

@: Mgr. Andrej Kóňa, PhD.

Photo by: Ana Trninič, CODES Creative

Dobrý deň, dovoľte mi predstaviť sa Vám.

#SmartCity #SmartRegion #Brand #Marketing #Management

Volám sa Andrej Kóňa a som odborník na brand a marketingový manažér. Svoj doktorád som obhájil v masmediálnych štúdiách na UCM v Trnave. Koordinoval som tím odborníkov pri príprave regionálnej smart stratégie. Zastávam pozíciu prodekana na fakulte a aktívne riešim výskumné projekty. Zároveň som už niekoľko rokov členom Brand Council, najvyššieho odborného orgánu programu Superbrands. Založil som občianske združenie Brand Institute. Som pedagóg na strednej a vysokej škole s publikáciami v karentovaných zahraničných časopisoch. Rovnako som aktívny aj ako podnikateľ v oblasti marketingovej komunikácie, tvorbe a riadení brandu.Som autorom prvej publikácie venujúcej sa tvorbe značky miesta. Kniha Brand destinácie je podľa recenzentov knihy nielen prvé pojednanie svojho druhu na Slovensku, ale zrejme bude nadlho aj jediným produktom na knižnom trhu, ktorý sa neviaže vyslovene na akademické prostredie, ale snaží sa o popularizáciu témy, ktorá čoraz viac rezonuje v kontexte globalizácie aj v svetovom meradle.

Twitter Facebook LinkedIn ResearchGate Životopis (pdf)