MenuCopyright © All rights reserved | This template is made with by Brand Institute

@: Mgr. Andrej Kóňa, PhD.

Photo by: Ana Trninič, CODES Creative

Životopis (pdf)

Pracovné skúsenosti

 • Prodekan pre marketing, komunikáciu a externé prostredie

  Október 2022 - Máj 2023

  Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  Koordinácia aktivít fakulty smerom k napredovaniu a rozvoju vďaka prepájaniu sa s externým prostredím a zvyšovaním povedomia o fakulte v externom prostredí, komunikácia a rozvoj spolupráce fakulty s organizáciami, inštitúciami a osobnosťami z externého prostredia, v rámci prepájania sa, zdieľania know-how, akademicko-praktického rozvoja, sponzoringu, prípadne iných aktivít, ktoré zvýšia odbornú úroveň študentov a/alebo pedagógov, či prinesú možnosti prepájania teórie a praxe, koordinácia činností v rámci vzťahov s verejnosťou, zameranie sa na absolventov, médiá, podnikateľské subjekty, subjekty štátnej správy a samosprávy, profesijné združenia a organizácie, atď.,

 • Odborný asistent

  Október 2018 - súčasnosť

  Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  Výučba predmetu "Manažment značky vo verejnej správe" a iných predmetov. Výskumná činnosť a odborná činnosť spojená s akademickým pôsobením na univerzite.

 • Expert Smart Regions

  Február 2021 - December 2023

  Trnavský samosprávny kraj
  Tvorba smart stratégie Trnavského samosprávneho kraja. Konkrétna zodpovednosť za vedenie tímu expertov pri zostavovaní strategického dokumentu pre Úrad TTSK.

 • Kontrolór v Brand Slovensko o.z.

  December 2022 - súčasnosť

  Brand Slovensko, občianske združenie
  Jeden zo zakladateľov občianskeho združenia. V súčasnosti zároveň v pozícii kontrolóra.

 • Odborník Expert IV - Smart Cities Expert

  Január 2021 - Apríl 2021

  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
  Konzultácie a odborné poradenstvo pri tvorbe Národnej stratégie, Akčného plánu, metodických postupov a iných dokumentov v oblasti Smart Cities na Slovensku.

 • Smart Cities expert

  Október 2019 - December 2020

  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
  Odborné poradenstvo pri realizácii Smart Cities Workshop-u s OECD a FSV UCM v TT, príprava podkladov pre hodnotenie prístupu slovenských samospráv k smart agende.

 • Odborník Expert IV - Lektor a analytik

  Október 2019 - December 2020

  Slovenská inovačná a energetická agentúra
  Lektor pre Národný projekt ZIVSE a analytik pre Odbor programov

 • Konzultant / Lektor

  Máj 2018 - Január 2019

  Slovak Business Agency
  Poskytovanie odborného poradenstva a poskytovanie informácií najmä v súvislosti s prípravou podnikateľských projektov a riešenia základných otázok pri zakladaní a naštartovaní podnikania.

 • Marketingový manažér

  December 2015 - September 2018

  Forever Living Products Česko A Slovensko
  Zodpovednosť za riadenie marketingových aktivít, podpora predaja a marketingová podpora distribútorov. Zlepšovanie imidžu a marketingového postavenia spoločnosti na Českom a Slovenskom trhu, aplikovanie marketingových štandardov z materskej spoločnosti v USA a komunikácia s európskou riadiacou spoločnosťou vo Veľkej Británii.

 • Marketingový špecialista

  September 2014 - December 2015

  Bratislavská Organizácia Cestovného Ruchu
  Práca samostatného odborného referenta v oblasti marketing, e-marketing, tvorba a riadenie eventov, MICE (kongresová turistika )a riadenie značky mesta Bratislava

 • Samostatný referent tlačového odboru

  Apríl 2011 - Máj 2014

  Ministerstvo zahraničných vecí a Európskych záležitostí Slovenskej republiky
  Samostatná odborná činnosť spočívajúca v monitorovaní selektovaných informačných zdrojov, platených databázových systémov správ v prostredí internet. Usmerňovanie informačného toku. Samostatná odborná činnosť spočívajúca v analýze mediálneho obsahu.

Vzdelanie

 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda

  2009 - 2018

  Doktorandské vzdelanie v odbore marketingová komunikácia

 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda

  2012 - 2014

  Doplnkové pedagogické štúdium - marketing, ekonomika

Životopis (pdf)